Konkurs Mortal Kombat X z ceneo.pl

Konkursy
Dzięki uprzejmości ceneo.pl mamy dla was niezwykłą okazję na zdobycie swojego własnego egzemplarza Mortal Kombat X na PlayStation 4! Konkurs już zakończony, link do rozwiązania konkursu w opisie na YouTube.

Share This Post

 

Wygraj egzemplarz Mortal Kombat X na PlayStation 4 z arhn.eu i ceneo.pl!

Mooortaaal Koooombaaaat!

 

Dzięki uprzejmości ceneo.pl mamy dla was niezwykłą okazję na zdobycie swojego własnego egzemplarza Mortal Kombat X na PlayStation 4!

Aby wziąć udział w naszym konkursie wystarczy odnaleźć duszę artysty wewnątrz swojej duszy wojownika i przygotować pracę graficzną z Waszą wizją pojedynku Mortal Kombat.

Najciekawsza regulaminowa praca nagrodzona zostanie egzemplarzem MKX!

Najlepsze prace trafią również do naszej pamiątkowej, konkursowej galerii!

  1. Uczestnikiem konkursu może być każdy pełnoletni widz arhn.eu mieszkający w Polsce.
  2. Należy przygotować pracę graficzną przedstawiającą pojedynek Mortal Kombat. Może to być obrazek, malunek, zdjęcie figurki, kolaż, fotomontaż, fotografia lub inne dzieło artystyczne wykonane ręcznie przez autora pracy.
  3. Pracę w formacie pliku graficznego należy nadesłać na adres [email protected]W treści należy podać również swoje imię i nazwisko lub pseudonim.
  4. Termin nadsyłania prac mija z końcem 28 kwietnia 2015 roku.
  5. Najciekawsze prace opublikowane zostaną wraz z imieniem/pseudonimem w pamiątkowej galerii na stronie arhn.eu
  6. Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu konkursu.
  7. Zwycięzca zgarnia egzemplarz MKX na PlayStation 4!

PEŁNY REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest serwis arhn.eu, fundatorem nagród jest serwis ceneo.pl
2. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba powyżej 18 roku życia, posiadająca adres zamieszkania na terenie Polski.
3. Konkurs rozpoczyna się 22 kwietnia 2015 roku. Termin przyjmowania zgłoszeń mija z końcem 28 kwietnia 2015 roku.
4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od jego zakończenia poprzez informację na stronie konkursu – http://arhn.eu/konkurs-mk/ oraz wiadomość e-mail do zwycięzcy.
5. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
6. Udział w konkursie jest potwierdzeniem zapoznania się i akceptacji treści regulaminu.
7. Udział w konkursie jest potwierdzeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w zgłoszeniu konkursowych do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu i wydaniem nagród.
8. Udział w konkursie jest potwierdzeniem zgody na publikację imienia, nazwiska i pracy konkursowej w ramach serwisu arhn.eu.
9. Uczestnik konkursu ma prawo poprosić o niepublikowanie swojego imienia i nazwiska w ramach serwisu arhn.eu. Prośba taka musi jednak zostać przedstawiona na piśmie w zgłoszeniu konkursowym.
10. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zgłoszenia konkursowego w formie grafiki zgodnej z treścią konkursu na adres e-mail przedstawiony w treści zadania konkursowego.
11. Zwycięzcy wyłonieni zostaną przez jury składające się z członków redakcji serwisu arhn.eu oraz fundatora nagród
12. Autor zwycięskiej pracy otrzyma nagrodę główną w postaci gry Mortal Kombat X na platformę PlayStation 4. Fundator nagród pokrywa wszelkie koszta związane z nagrodą.
14. Każdy uczestnik konkursu może wysłać tylko jedno zgłoszenie.
15. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem iż osoba nadsyłająca akceptuje warunku regulaminu konkursu, wyraża zgodę na wykorzystanie zamieszczonego zgłoszenia w celach marketingowych przez organizatora konkursu oraz fundatora nagród, a także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja 883).
16. Osoba nadsyłająca pracę oświadcza również, że jest autorem/autorką przesłanego zgłoszenia i że posiada do niej pełnię praw autorskich.
17. Zgłaszane prace nie mogą naruszać ogólnie przyjętych norm obyczajowych lub prawnych. Bądźmy dla siebie mili!
18. Naruszenie regulaminu skutkuje wykluczeniem uczestnika z udziału w konkursie.
19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe, które mogłyby wpłynąć na przebieg konkursu czy utratę treści przesłanych drogą elektroniczną.
20. W kwestii ustalenia szczegółów wysyłki nagród, organizator skontaktuje się ze zwycięzcą poprzez wiadomość e-mail. Nie podanie adresu wysyłki nagrody w terminie 5 dni od ogłoszenia wyników konkurs jest równoznaczne z rezygnacją zwycięzcy z nagrody. W takiej sytuacji wybrany zostanie nowy zwycięzca. Wysyłka nagrody może odbyć się wyłącznie na adresy na terenie Polski.
21. Nie ma możliwości wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną, ani przeniesienia praw do nagrody na osobę inną niż wybrana przez jury.
22. Fundator dokona wysyłki nagrody w przeciągu 30 dni roboczych od otrzymania danych teleadresowych zwycięzcy lub dnia zakończenia konkursu w przypadku, gdy dane nadesłane zostaną w zgłoszeniu przed oficjalnym zakończeniem konkursu.
23. Nie ma punktu 13.

not this guy again. oh god how did this get here i am not good with computer.