Gamer Block (M) – kwiecień 2017

Crate'y
Dla Gamer Blocka wybije niedługo dwunasta. Cokolwiek miałoby to znaczyć.