Share This Post

E3 2018

Ubisoft: Skrót wydarzeń i konferencja E3 2018 z polskim komentarzem

Ubisoft: Skrót wydarzeń i konferencja E3 2018 z polskim komentarzem

Ubisoft zaproponowało widzom przyzwoitą, ale ubogą w zaskoczenia konferencję skupiającą się głównie na znanych markach wydawcy.

Skrót konferencji (19 minut)

Pełna konferencja z komentarzem (97 minut)


not this guy again. oh god how did this get here i am not good with computer.