Share This Post

Bez Kategorii

Szczegóły i regulamin konkursu „Komentarz Miesiąca”

arhn.eu przedstawia konkurs na najciekawszy komentarz miesiąca. By wziąć udział, wystarczy tylko zostawić komentarz pod dowolnym materiałem w serwisie. Spośród opublikowanych komentarzy co miesiąc wybierzemy jeden, który spodobał nam się najbardziej. Jedyny warunek — komentarz nie może być anonimowy. Musi zostać napisany przez zarejestrowanego użytkownika arhn.eu lub gościa, który w formularzu publikacji komentarza podał swój adres e-mail. Nie mamy możliwości skontaktować się z anonimowymi komentującymi, a co za tym idzie, nie możemy przyznać im nagród. Liczymy, że jest to ograniczenie logiczne i sensowne.

Regulamin konkursu prezentuje się tak:

Regulamin cyklu konkursów „Komentarz miesiąca”:

 1. Organizatorem konkursu jest serwis arhn.eu. Fundatorem nagród jest podmiot określony w opisie konkursu na dany miesiąc.
 2. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba powyżej 18 roku życia, posiadająca adres zamieszkania na terenie Polski.
 3. Za zgodą prawnego opiekuna w konkursie udział wziąć mogą również użytkownicy powyżej 13 roku życia, zamieszkali na terenie Polski.
 4. „Komentarz miesiąca” to cykl konkursów z których każdy trwa od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowe.
 5. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
 6. W konkursie nie mogą brać udział pracownicy, redakcja i współpracownicy serwisu arhn.eu.
 7. Udział w konkursie jest automatyczny – kandydatem do zwycięstwa jest każdy autor nieanonimowego komentarza w serwisie arhn.eu
 8. W konkursie biorą udział jedynie komentarze opublikowane w trakcie trwania danej edycji konkursu (tj. między pierwszym a ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego)
 9. Autor zwycięskiego komentarza może odmówić przyjęcia nagrody bądź udostępnienia swoich danych teleeadresowych w celu odebrania nagrody. W takim wypadku procedura wyboru zwycięzcy przeprowadzona zostaje ponownie z wykluczeniem komentarza, którego autor nie wyraził zgody na przyjęcie nagrody.
 10. Ogłoszenie wyników następuje dopiero po uzyskaniu zgody od zwycięzcy konkursu. Zwycięzca może odmówić upublicznienia swoich danych – w takim wypadku zostanie on ogłoszony publicznie jako „Zwycięzca anonimowy”.
 11. Zwycięzcy wyłonieni zostaną przez jury składające się z członków redakcji serwisu arhn.eu
 12. Przedstawiciel serwisu arhn.eu skontaktuje się ze zwycięzcą w ciągu 14 dni od wyłonienia zwycięzcy. Autor komentarza ma 7 dni na odpowiedź. Brak odpowiedzi jest równozraczny z rezygnacją zwycięzcy z nagrody. W takiej sytuacji wybrany zostanie nowy zwycięzca.
 13. Wysyłk anagrody może odbyć się wyłącznie na adresy na terenie Polski.
 14. Jeżeli żaden z komentarzy nie spełni wymogów zespołu jurorskiego, arhn.eu zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody żadnemu z uczestników
 15. Organizator konkursu pokrywa koszt wysyłki nagrody
 16. Liczba zgłoszeń konkursowych jest nieograniczona
 17. Zgłaszane prace nie mogą naruszać ogólnie przyjętych norm obyczajowych lub prawnych. Bądźmy dla siebie mili!
 18. Naruszenie regulaminu skutkuje wykluczeniem uczestnika z udziału w konkursie.
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe, które mogłyby wpłynąć na przebieg konkursu, utratę treści przesłanych drogą elektroniczną.
 20. Nie ma możliwości wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną, ani przeniesienia praw do nagrody na osobę inną niż wybrana przez jury.
 21. Fundator bądź organizator dokona wysyłki nagrody w przeciągu 30 dni roboczych od otrzymania danych teleadresowych zwycięzcy po zakończeniu konkursu.
not this guy again. oh god how did this get here i am not good with computer.