indie gala

Sonia Okrutna w Indie Gala

Kupując najnowszą Indie Galę, czyli jeden z popularnych pakietów tanich gier, wesprzeć możecie rodzimych artystów, w tym jednego z naszych redaktorów!