loop

Kurs BASIC v2 dla początkujących – cz. 3

W ostatniej części BASIC-a dla początkujących POKE-ujemy kolory i poznajemy warunki i pętle. Ta podstawowa wiedza wystarczy do pisania prostych programów, a nawet tekstowych gier na Commodore 64!