Town With No Name: Płakałem, jak grałem

Commodore CDTV to sprzęt zapomniany przez ogół graczy. I gdy reprezentantem ekskluzywów na ten system jest “Town With No Name”… może to i dobrze.

not this guy again. oh god how did this get here i am not good with computer.

Zaloguj się na arhn.eu